Aktualijos Savivalda

2018 spalio 25 dieną įvyks Pakruojo rajonos savivaldybės tarybos posėdis

Posėdyje numatoma svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

2018-10-15
 2.  Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 3.  Dėl valstybės turto perėmimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 4.  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 5.  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės studijų rėmimo fondo 2018 metų programos patvirtinimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 6.  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Rasa Stalionienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas rasa.stalioniene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 7.  Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo.

Rengėjas: Rimantas Čeponis, tel. 8 (421) 60 132 , el. paštas pakruojosportas@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 8.  Dėl Linkuvos karmelitų vienuolyno namo fizinės būklės stabilizavimo darbų.

Rengėja: Lilija Savickienė tel. (8 421) 69 097 , el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 9.  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos, socialinių reikalų ir šeimos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
11. Dėl sprendimų, susijusių su Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimu, pripažinimo netekusiais galios.

Rengėja: Šarūnė Slavinskaitė tel. (8 421) 69 076, el. paštas sarune.slavinskaite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
12. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas vilma.jaraite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
15. Dėl savivaldybės turto nurašymo.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
16. Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
17. Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
18. Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
19. Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
20. Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
21. Dėl Pakruojo r. Rozalimo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
22. Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
23. Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
24. Dėl Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
25. Dėl Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
26. Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
27. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu

 2018-10-15
28. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu

 2018-10-15
29. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-216 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Rita Venslauskienė, tel. (8 421) 69 085, el. paštas rita.venslauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2018-10-23 raštu arba el. paštu.

 2018-10-15
 Visi projektai viename faile v2

 

Pakruojo rajono savivaldybės informacija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •