Savivalda

Savivaldybės taryboje tarybos mažumos kritika svarstomiems srendimams 2018 metais buvo tik dėl akių

Pasibaigė 2018 metai. Pakruojo rajono savivaldybė netrukus pradės rengti metų ataskaitą, kaip ir kasmet turbūt bus 4 ataskaitos – savivaldybės administracijos, administracijos direktorės, savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos ataskaita.  Savo iniciatyva nusprendėme savivaldybės tarybai padėti, rengiant savivivaldybės tarybos veiklos ataskaitą ir suskaičiuoti, kas per metus Taryboje nuveikta. Prisipažinsime, kai kurie skaičiai nustebino.

Per metus įvyko 11 tarybos posėdžių, o tarybos posėdžiuose svarstyta 330 klausimų. Šiame straipsnyje apžvelgsime tarybos narių balsavimą Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Balsavimai Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose

Šiuo metu esantys savivaldybės taryboje tarybos nariai  praeitais metais balsavo taip:

Valdančioji daugumos koalicija

Saulius Gegieckas – 321 , 1 susilaikė, 1 prieš, už 7 klausimus nebalsavo.

Artūras Jacevičius – 255 , 10 nebalsavo, 5 susilaikė, 2 prieš, 29 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Valentinas Misiūnas – 318 , 3 susilaikė, 1 prieš, už 8 klausimus nebalsavo.

Žydrūnas Zederštremas – 221 , 1 susilaikė, 1 prieš, už 10 klausimų nebalsavo, 97 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Jonas Jurgeliūnas – 286 , 5 susilaikė, 1 prieš, už 5 klausimus nebalsavo, 33 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Povilas Karvelis – 275 , 1 susilaikė, 1 prieš, už 7 klausimus nebalsavo, 46 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Alvidas Vasiliauskas – 319 , 1 susilaikė, 2 prieš, už 8 klausimus nebalsavo,

Rimvidas Gasparavičius – 320 , 1 prieš, už 9 klausimų svarstymą nebalsavo,

Antanas Indriulis – 243 , 2 prieš, 81 nedalyvavo, už 4 klausimų svarstymą nebalsavo.

Alvydas Žuvininkas – 312 , 6 susilaikė, už 11 klausimų nebalsavo, 1 klausimo svarstyme nedalyvavo.

Vytautas Kilčiauskas – 285 už, 6 susilaikė, 3 prieš, už 7 klausimus nebalsavo, 29 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Zenonas Pekelis – 288 , 2 susilaikė, 1 prieš, už 6 klausimus nebalsavo, 33 klausimų svarstyme nedalyvavo

Jonas Juozapaitis – 301 , 1 susilaikė, 2 prieš, už 7 klausimus nebalsavo, 19 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Tarybos mažuma (opozicija)

Rasutė Anušauskienė – 299 , 19 susilaikė, 4 prieš, už 8 klausimus nebalsavo.

Robertas Ašmanavičius – 288 , 13 susilaikė, 3 prieš, už 9 klausimus nebalsavo, 17 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Kazimiera Bacevičienė – 285 , 11 susilaikė, 3 prieš, už 10 klausimų nebalsavo, 18 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Edikas Drupas – 231 , 25 susilaikė, 2 prieš, už 5 klausimus nebalsavo, 57 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Virginijus Grigonis – 234 , 10 susilaikė, 1 prieš, už 8 klausimus nebalsavo, 73 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Emilijus Junevičius – 203 už, 29 susilaikė, 7 prieš, už 6  klausimus nebalsavo, 75 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Virginijus Kacilevičius – 252 už, 30 susilaikė, 8 prieš, už 15 klausimų nebalsavo,  25 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Gediminas Grybė – 293 , 22 susilaikė, 7 prieš, už 8 klausimus nebalsavo.

Justinas Macijauskas – 264 , 31 susilaikė, 4 prieš, už 11 klausimų nebalsavo, 20 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Algirdas Vepštas – 274 už, 18 susilaikė, 3 prieš, už 14 klausimų nebalsavo, 21 klausimo svarstyme nedalyvavo.

Kęstutis Malinauskas – 247 už, 17 susilaikė, 3 prieš, už 6 klausimus nebalsavo, 57 klausimų svarstyme nedalyvavo.

Gintaras Šurna – 291 , 24 susilaikė, 4 prieš, už 11 klausimų nebalsavo.

Redakcijos išvada

Savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo svarstyta ir priimta gana daug svarbių sprendimų. Įdomu tai, kad Tarybos posėdžiuose iš kai kurių tarybos mažumoje (opozicijoje) esančių tarybos narių, pavyzdžiui, Gedimino Grybės, Virginijaus Kacilevičiaus, Gintaro Šurnos, buvo girdima nemažai skambių pareiškimų, kaltinimų, populistiškų pasisakymų, bet statistiškai visa taryba balsavo gana vieningai. Peršasi išvada, kad savivaldybės administracijoje, o taip pat komitetuose, darbo grupėse bei komisijose parengti sprendimai buvo pakankamai kokybiški. Belieka palinkėti, kad ir 2019 metais visai tarybai pakaktų išminties taip pat produktyviai dirbti.

 

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •