Švietimas

Balsių pagrindinė mokykla vienintelė rajone pateko į projekte atrinktų mokyklų sąrašą

Balsių pagrindinė mokykla pateko į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte atrinktų mokyklų sąrašą.  

Iš viso projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 12 156 600 eurų Europos socialinio fondo lėšų per metus.

Priemonės tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.  Remiama veikla – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, diegiant kokybės krepšelį (mokyklų vertintojų, konsultantų kompetencijų ugdymas, mokyklų išorinis rizikos ir pažangos vertinimas, mokyklos veiklos tobulinimo planų sudarymas ir įgyvendinimas, kokybės krepšelio diegimas skiriant finansavimą mokykloms).

Projektą vykdys Ugdymo plėtotės centras su partneriais: Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra, savivaldybių administracija dvejus metus.

Kokybės krepšelio lėšos gali būti numatomos tik toms bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose mokosi ne mažiau kaip 120 mokinių ir 5–8 klasėse nėra jungtinių klasių komplektų. Įtraukiant į sąrašą buvo atsižvelgta į mokinių pasiekimus, į nemokamai maitinamų mokinių skaičių.
Visos sąraše paskelbtos 150 mokyklų yra STIPRIOS, perspektyvios, tik vienose ryškiau, o kitose silpniau išreikšti vieni ar kiti GEROS MOKYKLOS požymiai.

Tad Balsių mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad per dvejus metus gaus apie 35 tūkst. eurų pagalbai mokiniams teikti, mokytojų kvalifikacijai kelti, mokymo priemonėms įsigyti.

Balsių pagrindinės mokyklos direktorė paminėjo, kad ši mokykla vienintelė rajone, atitikusi keliamus reikalavimus ir gausianti finansavimą. Nors mokykla priskirta prie gerų mokyklų, direktorė pastebėjo, kad mokinių pažangumas dėl objektyvių priežasčių nėra didelis.

Nuotrauka – iš Balsių pagrindinės mokyklos tinklapio.

„Pakruojo varpas“ redakcijos informacija.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •