Portretai

Buvusi lopšelio – darželio „Vyturėlis“ direktorė Nijolė Valienė: „linkiu kiekvienam rasti savo vietą“

Pakruojo vaikų lopšelio darželio „Vyturėlis“ direktorė Nijolė Valienė šiuos metus pasitiko, rytais nebeskubėdama į darbą.  Nors kitokios veiklos ir netrūksta, moteris sako, kad kol kas laisvesnį laiką ji supranta kaip įprastas pedagogams ilgesnes atostogas. Viena aišku, kad be veiklos veikliam žmogui išbūti sunku.

Žurnalistė Rita Grigalienė

„ – Lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ vadovės pareigose dirbau nuo 1980 m. Pamenu pirmas akimirkas – grupės erdvios, vaikų daug, darbuotojų – taip pat. Buvo dvylika vaikų grupių ir jose – virš 280 vaikų. Kadangi ir miego, ir žaidimų patalpos buvo kartu, auklėtojos vis išardydavo vaikų žaidimų erdves. Lovytės buvo ištraukiamos iš sieninių spintų. Tuo metu dirbo apie 70 darbuotojų“, – pasakoja ilgametė lopšelio darželio „Vyturėlis“ direktorė Nijolė Valienė.

Direktorė prisimena, kad tuo metu darželis turėjo savo skalbyklą, du muzikos vadovus, du medikus.

Įsimintiniausias laikas.

Kaip įsimintiniausią darželio laiką 38 metus darželiui vadovavusi Nijolė Valienė nurodo laiką, kai darželis tapo kartu ir mokykla. Mat su didesniais vaikais galima daugiau nuveikti. Mokykla buvusi 7 metus. Jaunos mokytojos, gabūs pavaduotojai stengėsi ugdyti vaikus, taikant kuo įdomesnius metodus. Buvo gera vaikams, džiugu tėvams, darbuotojams. Įstaigai buvo suteiktas  ūkinis – finansinis savarankiškumas, tad pačiame darželyje dirbo ir finansininkas. Nereikėjo vadovui blaškytis su dokumentais iki Švietimo skyriaus ir atgal. „Turint įstaigoje gabius darbą suprantančius buhalterius, vadovui darbas yra tikrai lengvesnis.“ – dalijasi pasamprotavimais ponia Nijolė.

Projektai.

Pradžioje darželis įsijungė į projektinę veiklą „Sveika mokykla“, Egmonto projektą. Vėliau atėjo eilė „Zipio draugams“. Veikla projektuose suteikė žinių, kurias kolektyvas pritaikė vaikų ugdyme ir bendravime su tėvais. Darželį perreorganizavus į darželį-mokyklą, vėl kibta į projektus, o vėliau  – „Comenius“, kuris vykdytas kartu su 7 užsienio valstybėmis. Vaikai bendravo internetinėje erdvėje, o pedagogai dalinosi patirtimi užsienyje Italijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Estijoje ir kt „Kiekviena projektinė veikla suteikia labai daug praktinių ir teorinių žinių, kurias galima pritaikyti savo šalyje, savoje įstaigoje.“ – dalinasi nuomone apie vykdytus projektus direktorė.

Kolektyvas.

Paskutiniu metu darželyje dirbo 57 darbuotojai. Kolektyvas keistėsi – atėjo penkios jaunos darbuotojos. Buvusi direktorė sako, kad nėra gersnių ar blogesnių darbuotojų, todėl ji negalinti „iškelti“ kurio nors vieno kaip pavyzdžio – kiekvienas darbuotojas stiprus savaip, vienas vienoje srityje, kitas – kitoje. „Tik parašykite, kad buvau laiminga, dirbdama tokiame susiklausiusiame, stipriame kolektyve, ieškančiame ir įgyvendinančiame naujoves“, – primena.

„Spindulėlis“

Buvusi direktorė pasakoja, kad „Spindulėlio“ grupės įsteigimas buvo labai sunkus, bet malonus. Nijolė Valienė džiaugiasi, kad buvo sugebėta suprasti tėvelius ir pasiūlyta suteikti pagalbą, auginant bei ugdant kitokius vaikučius. Ši savaitinė darželio grupė įsteigta sunkiai, nes reikėjo ir tėvų, rėmėjų, savivaldybės pagalbos. Grupė pradėjo dirbti su keturiais vaikais, o paskui vaikų skaičius keitėsi. Pastaruoju metu šios grupės veikla buvo sustabdyta, ir vaikai, turintys specialiųjų poreikių, integruoti į bendrojo lavinimo grupes, paskiriant jiems specialisto pagalbą.

„Burbuliukai

Kalbamės, kuo dar išskirtinis šis lopšelis – darželis. Paminima „Burbuliukų“ grupė. Ši grupė susikūrė, darželiui vykdant projektinę veiklą. Penkerius metus šioje grupėje buvo galima palikti vaikučius nuo gimimo iki 3 metų. Buvo sudarytos sąlygos mamytėms pailsėti, susitvarkyti reikalus ir vėl būti su vaikučiais. Pasibaigus projekto vykdymo laikui, ši grupė užsidarė.

Renovacija.

Buvusi direktorė kaip darželio išskirtinumą pamini tai, kad tai renovuotas darželis. „Sunku prisiminti įstaigos renovavimą ir modernizavimą. Dirbome ypatingai sunkiomis sąlygomis, kai vyko remonto darbai ir kartu reikėjo dirbti su vaikais“ – dalijasi prisiminimais Nijolė Valienė. Ji sako, kad renovacija jau praeityje ir dabar vėl reikalingas remontas.

Kiti privalumai.

Darželio privalumų sąrašas nesibaigia. Sužinome, kad visi darželio vaikai yra drausti nuo nelaimingų atsitikimų, susižeidimų. Tai padaryta iš gautos 2 procentų rėmėjų paramos. Kaip privalumas įvardijama ir tai, kad vaikų grupės erdvios, šviesios. Darželyje vienam vaikui tenka pakankamai erdvės: kiemo teritorijos – 6 m2, darželio grupėse – 4 m2, priešmokyklinėje grupėje – 3 m2.

Ateities planai.

Paklausus, kuo žada užsiimti, kai pasikeitė gyvenimo ritmas, ponia Nijolė sako, kad kol kas nežino. Visada buvusi aktyvi visuomenininkė, šioje srityje ji nežadanti pasikeisti. Šiuo metu ji – moterų klubo“Bitutė“ ir Ekologinio švietimo centro pirmininkė. Taip pat – pasaulinės organizacijos „Aavaz“ narė. Moterų klubo veikla – tai moterų problemų sprendimas, atkreipiant ypatingą dėmesį į smurtą šeimoje. Ponia Nijolė sako, kad smurtas yra ne tik kaimuose, bet ir turtingųjų šeimose. Politika? „Esu socialdemokratė, bet šiuo metu veiklą apribojusi“ – sako Nijolė Valienė. Ji rinkimuose nedalyvaujanti.

.„Baigdama noriu palinkėti kiekvienam rasti savo vietą po saule – nesvarbu, kur ir ką veikiate. O saulė švies tik išsaugant gamtą.“ – užbaigia pokalbį lopšelio darželio „Vyturėlis“ buvusi direktorė Nijolė Valienė.

Nuotrauka iš N. Valienės asmeninio albumo.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •