Pasaulyje

Suomija švenčia Nepriklausomybės dieną

Gruodžio 6 d. Suomija švenčia Nepriklausomybės dieną. Tą dieną priimta Suomijos nepriklausomybės deklaracija – dokumentas, paskelbtas Suomijos parlamento, baigiantis I pasauliniam karui. 1917 m. gruodžio 6 d. ši deklaracija paskelbė Suomiją kaip nepriklausomą valstybę, visiškai atsiskiriančią nuo Rusijos Imperijos. „Pakruojo varpo“ redakcijos informacija.

Pasaulyje

Rusijai pradėjus karo veiksmus prieš Ukraina ir jūroje – Lietuvos URM pareiškimas

Užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia lapkričio 25 d. Rusijos Federacijos veiksmus prieš Ukrainos karinio jūrų laivyno laivus, kurių pasekoje buvo fiziškai užblokuota prieiga į Azovo jūrą, taranuoti ir apšaudyti Ukrainos laivai, sužeisti Ukrainos jūreiviai, laivai kartu su įgulomis neteisėtai sulaikyti. Pabrėžiame, kad šie provokaciniai Rusijos Federacijos veiksmai pažeidžia Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą, esminius tarptautinės teisės Skaityti išsamiau…

Pasaulyje

Kandahare apšaudyta karinė bazė

Sekmadienį, lapkričio 18 d. naktį Afganistane buvo apšaudyta Kandaharo karinių pajėgų bazė, kurioje tarnauja Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų kariai. Padaryta nedidelė žala karių turimai infrastruktūrai, patys kariai nenukentėjo. „Specialiųjų operacijų pajėgų kariai vykdo Afganistano saugumo pajėgų mokymą, tačiau nuolatinė rizika jų gyvybei išlieka. Nors kariai yra gerai pasiruošę tokioms situacijoms, tačiau čia suveikė sąjungininkų Skaityti išsamiau…