Aktualijos Justicija Lietuvoje Pasaulyje

Į Europos prokuroro pareigas pretenduoja 7 kandidatai

Teisingumo ministerija pradėjo atranką į Lietuvos deleguoto prokuroro pareigas Europos prokuratūroje. Dokumentus pateikė septyni kandidatai – vienas teisėjas ir šeši prokurorai.

Pagal nustatytą tvarką nacionalinėje atrankoje gali dalyvauti prokurorai ir teisėjai, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių. Pretendentai privalo turėti ne mažesnį tarnybos prokuroru stažą, kaip yra nustatyta Prokuratūros įstatyme asmeniui, skiriamam į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros departamento (skyriaus), departamento skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) ir apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pareigas. Arba – ne mažesnį teisėjo darbo stažą, kaip nustato Teismų įstatymas asmeniui, skiriamam Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ar Lietuvos apeliacinio teismo teisėju.

Nacionalinę atranką vykdys Teisingumo ministerijoje sudaryta komisija. Planuojama, kad tris kandidatus į Europos prokuroro pareigas ES Tarybai pasiūlys Lietuvos Vyriausybė balandžio pabaigoje. ES Taryba, gavusi atrankos komisijos motyvuotą nuomonę, atrenka vieną iš kandidatų ir paskiria jį atitinkamos valstybės narės Europos prokuroru.

Europos prokurorai paskiriami 6 metų kadencijai, kuri negali būti pratęsta. Tačiau ES Taryba gali nuspręsti įgaliojimus pratęsti ne ilgesniam kaip 3 metų terminui.

Europos prokuratūra, kurios būstinė bus Liuksemburge, darbą pradės 2020 m. pabaigoje.

Teisingumo ministerijos informacija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •