Rinkimai

Kandidatų į merus debatai Pakruojo kultūros centre – rimtai ir juokais

Vasario 18 d., 18.00 val. Pakruojo kultūros centre vyko jau antrieji Pakruojyje kandidatų į merus debatai. Renginį moderavo Šiaulių universiteto lektorė, nevyriausybinės organizacijos „Viešojo administravimo akademinis centras“ pirmininkė Vilma Tubutienė. Buvo surengta ir tiesioginė debatų transliacija socialiniame tinkle. Kalbėta apie Pakruojo viziją rimtai ir juokais.

Žurnalistė Rita Grigalienė

Šiuose debatuose dalyvavo septyni kandidatai į mero postą iš esamų aštuonių. Tai: Saulius Gegieckas (Pakruojo rajono savivaldybės meras, Lietuvos laisvės sąjungos narys), Gintaras Grybė (Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys), Erika Kižienė (Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė ir TS-LKD partijos narė), Saulius Margis (Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos seniūnas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys), Romas Medzveckas (pats išsikėlęs asmuo, įmonės savininkas), Gintaras Šurna (Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys), Alvydas Žuvininkas (Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys).

Kandidatai buvo pakviesti pasidalinti savo vadovavimo rajonui vizija. Pradėta nuo žodžio „Pasitikėjimas“ – klausiama, kodėl rinkėjai turėtų jais pasitikėti. Per skirtą pusantros minutės laiką kiekvienas pasisakė, kodėl siekia šio posėto.

Kandidatų prisistatymai – kodėl jie čia?

Romas Medzveckas sakė, kad kandidatuoti paskatino jį pažįstantys rinkėjai. Kaip privalumą šis kandidatas nurodė savo darbo patirtį – aštuonerius metus jis dirbo mero pavaduotojo pareigose. Šūkis:„už Pakruojo rajoną – visur ir visada“.

Gintaras Šurna, išvardindamas savo gyvenimo patirtis, faktus, nurodė, kad sukaupė daug žinių ir jis siekia tas žinias panaudoti. Pasididžiavęs savo partijos komanda, kandidatas sako: „Mes žinome, kaip Pakruojį padaryti regiono lyderiu“. Pažadėta, kad jo ir komandos kasdieninis darbas bus investicijų paieška. Prioritetas – jaunų gyventojų skatinimas gyventi Pakruojo krašte. Paminėta ir bendruomenių svarba bei tai, kad valdžia turi tarnauti visuomenei ir pan.

Saulius Gegieckas save įvardijo kaip tikrą pakruojietį, čia kilusį ir augusį, dabar gyvenantį. „Man neišeitų ne tik padaryti ką nors bloga savo kraštui, bet ir pagalvoti“, – sako dabartinis savivaldybės meras. Stipria savybe kandidatas įvardijo tai, kad moka apjungti žmones. Pasididžiuota žiniomis, projektais, supratimu, ko mūsų kraštui reikia.

Erika Kižienė pasididžiavo stipria komanda. Žadėta siekti, kad Pakruojo rajono gyventojai didžiuotųsi, čia gyvendami – užtikrintu darbu, susisiekimu, kokybiškomis socialinėmis, medicinos paslaugomis, geru išsilavinimu. Norima užtikrinti pradėtų savivaldybės darbų tęstinumą.

Saulius Margis nurodė gimęs, užaugęs, mokęsis Pakruojyje, dirbęs ir dirbantis Pakruojyje. Tai, kad dirba seniūnijoje, jam sudarė sąlygas geriau pažinti gyventojų problemas.

Alvydas Žuvininkas pasidžiaugė partijos, kuriai priklauso, pasiekimais, atėjus į Respublikos valdžią, išreiškė pritarimą reformoms. Vizija – kad Pakruojis taptų kultūros, turizmo, žemės ūkio lyderiu Šiaurės Lietuvoje. Kandidatas pasakė, kad pats girtis nenori, žmogų giria jo darbai.

Gegiminas Grybė, kaip ir daugelis kandidatų, gimė, augo, didžiąją gyvenimo dalį praleido Pakruojo rajone. Pasidžiaugta patirtimi kolūkyje – dirbo nuo vairuotojo iki vadovo. Žino, kaip apginti žmogų nuo netiesos, nes dirbo profsąjungos vadovu. Sako, kad visada buvo tiesos pusėje. Užsiminė ir apie tai, kad daug kartų buvo svarstytas Etikos komisijoje – dėl to, kad kovojo už teisybę, o kaltu pripažintas nebuvo.

Kaip įgyvendins tikslus

Kiekvienam kandidatui buvo užduoti po pora klausimų iš jų rinkimų programos – kokių priemonių imsis, įgyvendindami savo tikslus.

Kuriant darbo vietas rajone, Gediminas Grybė ieškotų dialogo su verslu. Savivaldybė turėtų padėti verslininkams. Verslui trukdo mokesčių kaita. Alvydas Žuvininkas sveikatos priežiūros problemas rajone siūlo spręsti, pritraukiant į rajoną jaunus gydytojus, sudaryti sąlygas nuvežtiems į Šiaulių ligoninę pacientams sugrįžti, jeigu nereikalingas stacionarus gydymas. Saulius Margis, kalbėdamas programoje apie galimybes remti jaunų specialistų studijas, pasakė, kad ir šiuo metu savivaldybėje yra Studijų fondas, siūlo, kad šiuos šiuos specialistus galėtų praktikai priimti Pakruojo verslininkai, o tada gal darbuotojai pasiliktų rajone. Kandidatas kaimuose problemas patikėtų spręsti seniūnaičiams. Mieste didžiausią problemą mato nesutvarkytus daugiabučių kiemus. Erika Kižienė paminėjo pradėtus vykdyti miestų ir miestelių, gatvių tvarkymo projektus, kurie būtų tęsiami. Saulius Gegieckas pasidžiaugė pasiekimais energetikos srityje – šilumos kaina Pakruojyje mažėja, o finansavimu skriaudžiamos savivaldybės pranašumų įgyja, bendradarbiaudamos su verslu. Pavyzdžiu pateikiamas Pakruojo dvaras. Gintaras Šurna supeikė savivaldybės įmones, žadėjo diegti jose naujus vadybos principus. Vizija – nevyriausybinių organizacijų veikla turėtų plėstis. Romas Medzveckas, programoje nurodęs sieksiantis išasfaltuoti visus rajono kelius, pažymėjo, kad tuo klausimu dirbo ir anksčiau. Kad suteiktų žmonėms, norintiems dirbti, darbą, kandidatas siūlo prie vieno stalo susėsti žemdirbiams, verslininkams ir politikams. 

Komandų pristatymai

Kiekvienas iš kandidatų pristatė ir savo komandą, – kokie tai žmonės amžiumi, patirtimi, išsilavinimu. Romas Medzveckas save išsikėlė pats, nurodė, kad komandos neatsivedė, bus atviras visoms partijoms. Gintaro Šurnos komanda, pasak kandidato, pasižymi jaunatviškumu, ambicijomis, veržlumu, patirtimi. Sauliaus Gegiecko į debatus atvykusi komanda – gausi. Įvairių profesijų, nuo jaunimo iki senjorų, skirtingų patirčių, mokantys dirbti. Erika Kižienė nurodė, kad jauniausiam komandos nariui – 20 metų, vyriausiam – per 60 m., žmonės – įvairiausių kompetencijų. Saulius Margis nurodė, kad partijos sąrašas rajone didžiausias, rinktasi buvo atsakingai, jauniausia kandidatė – Austėja Miknevičiūtė, 18 metų gimnazistė. Alvydas Žuvininkas nurodė, kad orientuotasi buvo į kokybę – sąraše nėra šeimos narių, nėra teistų, sąrašas subalansuotas – maždaug po lygiai moterų ir vyrų. Gediminas Grybė savo komandą apibūdino kaip profesionalią, nėra buvusių tarybos narių ir pretenduojančių dirbti savivaldybės įmonėse.

Klausimai iš salės ir vieni kitiems

Linksmoji dalis prasidėjo, kandidatams uždavus klausimus iš salės, pateikus klausimus, kurie buvo suformuluoti socialiniame tinkle, pradėjus uždavinėti klausimus vieni kitiems, taip pat – kandidatams išsakant komplimentus vieni kitiems.

Užduotas klausimas apie kandidatų požiūrį į alkoholio vartojimo ribojimą. Daugumos nuomonė – ribojimais nieko neuždrausi. Kandidatas į merus Saulius Gegieckas atkreipė dėmesį, kad tykoja didesnė blogybė – plintantis narkotikų vartojimas, siūlė į tai atkreipti dėmesį. Alvydas Žuvininkas palaikė valdančiosios partijos požiūrį: „nori pasigerti, yra namai“.

Vienas iš įdomesnių klausimų – kada aplenksime Pasvalį ir Radviliškį, nes jie turi baseinus? Kandidatų pasvarstymai buvo tokie, kad rajonui išlaikyti baseiną kainuoja, nebūtina kiekvienam rajonui turėti po baseiną, prioritetai turėtų būti kitokie ir pan.

Vienas iš kandidatų – Gediminas Grybė – susilaukė ypatingos vienos žiūrovės dėmesio ir keleto klausimų. Ši žiūrovė galų gale pareiškė, kad laimingą Pakruojį įsivaizduoja tada, kai meru nebus išrinktas šis kandidatas. Iš salės buvo dar trys – keturi aktyvūs klausimų teikėjai. Klausimai sukėlė pagyvėjimą salėje.

Save apibūdinęs kaip „meniškos sielos“ Alvydas Žuvininkas meniškai susakė palinkėjimus ištrauktam burtų keliu Gediminui Grybei: „Sugrįžk, kol nevėlu, kol dar tavęs ilgiuos„. Praeitoje kadencijoje jį iškėliau kaip gintarėlį ant delno, kad pajustų valdžios potyrį. Sugrįžk atgal, sugrąžinsiu į valdžią„. Į tai Gediminas Grybė atsakė: „Pačią pirmą dieną po rinkimų mane kolega išmetė lauk“. Paskui imta aiškintis, kas išmetė Gediminą Grybę.

Kas yra laimė Pakruojyje?

Artėjant link pabaigos, debatų moderatorė priėjo prie užuominos į animacinį filmą „Kaip asiliukas laimės ieškojo“, sukurdama užduotį vienu sakiniu pasakyti, kas būtų laimė Pakruojyje.  Vioena svajonė iš salės: „kad visi išvažiavusieji sugrįžtų“. Iš kandidatų Erika Kižienė: „Kad kiekvienas su pasididžiavimu sakytų: „aš iš Pakruojo“. Saulius Gegieckas: „Ne piniguose laimė, bet sutarime, pagarboje vieni kitiems, šeimose, kad į darbą eitum ne kaip į karą, bet į draugišką šeimą, tegul ir bendradarbių“. Įsiklausęs į pakruojiečių norus, Alvydas Žuvininkas šmaikščiai sugalvojo: „Laisvoje ekonominėje zonoje sugrįžęs jaunimas mato besišypsantį merą, kuris nėra Gediminas (Grybė)“.

Ką skaito kandidatai į merus?

Pabaigai kandidatai turėjo pasakyti paskutinę skaitytą knygą, jos autorių ir citatą. Apsiskaitę pasirodė visi, gal kiek išsiskyrė, juokais ar rimtai atsakęs Romas Medzveckas, prieš keletą metų skaitęs Baudžiamąjį kodeksą.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •