siauliai
Aktualijos Lietuvoje

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje aptiktos kapaduobės

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje  Šiauliuose gali būti netvarkingai užkasta per  keletas šimtų Antrojo pasaulinio karo aukų palaikų.  Tokį preliminarų spėjimą praėjusią savaitę KOP AB vadovybei pateiktoje žvalgomųjų archeologinių tyrimų išvadoje įvardino licencijuoti archeologai.

„Apie šioje teritorijoje buvusias palaidojimo vietas jokios informacijos neturėjome, teritorija nebuvo įtraukta į saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą. Todėl aptikę palaikus informavome atitinkamas institucijas ir užsakėme pirminius archeologinius tyrimus, kurie atsakytų, kokie tai palaikai ir, svarbiausia, kiek ir kokiame plote gali būti kapo duobių“, – sakė Aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Antanas Matutis. Pasak Aviacijos bazės vado, netikėti radiniai kiek pakoregavo plėtros darbus, tačiau karinėms užduotims tai įtakos neturi.

Minėti tyrimai buvo atlikti Aviacijos bazės užsakymu po to, kai 2018 m. vasarą, bazės teritorijoje ruošiantis tiesti lietaus nuotekų trasą naujai įrengiamoje krovinių paskirstymo aikštelėje, buvo aptikti nežinomi žmonių palaikai.

Pirmieji archeologiniai tyrimai buvo pradėti 2018 m. pabaigoje, tačiau pablogėjus oro sąlygoms ir atsiradus įšalui, darbai buvo sustabdyti. 2019 m. pavasarį, atšilus orams, archeologai darbus atnaujino ir gegužės mėnesį nustatė, jog Aviacijos bazės numatomos įrengti krovinių paskirstymo aikštės dalyje, maždaug 12 arų ploto teritorijoje, yra apie 70–80 kapų duobių. Jų dydžiai varijuoja, juose laidota pavieniui bei grupėmis – iki 10 mirusiųjų. Vienoje kapo duobėje buvo aptiktas ir masinis palaidojimas. Joje galimai palaidota net kelios dešimtys palaikų. Darytina išvada, kad tyrimo teritorijoje gali būti netvarkingai užkasta  per 700 palaikų.

Detalesni archeologiniai tyrimai padėtų atsakyti, kam galėjo priklausyti rasti Antrojo pasaulinio karo aukų palaikai, ar jie tik karių, ar gali būti ir civilių aukų.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 761 patvirtintu Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo, laidojimo vietų įamžinimo arba pažymėjimo tvarkos aprašu, priimti sprendimą dėl rastų palaikų perlaidojimo, palaikų perkėlimą ir spręsti visus organizacinius klausimus turės vietos savivaldybės vykdomoji institucija, kuriai siūlymus teikia specialiai sudaryta komisija. Šiuo atveju  Šiaulių miesto savivaldybė formuos komisiją, kurios veikloje dalyvaus atsakingos valstybinės institucijos. Komisija, išanalizavusi detalesnių archeologinių tyrimų medžiagą, teiks siūlymą savivaldybės vykdomajai institucijai, kaip organizuoti palaikų iškėlimą, palaidojimą ir įamžinimą.

Apie įvykį taip pat informuota Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras bei Užsienio reikalų ministerija.

Šiuo metu statybos darbai aplink lokalizuotas palaidojimo vietas Aviacijos bazės teritorijoje yra sustabdyti.

Papildoma informacija:

Šalia Zoknių esanti bazė buvo pastatyta 1931 m. Iki 1940 m. ja naudojosi Lietuvos kariuomenė. Vėliau bazę valdė okupacinių režimų kariniai daliniai. Sovietinės okupacijos metais joje buvo dislokuotas Sovietų Sąjungos karo aviacijos naikintuvų pulkas bei radioelektroninės kovos ir žvalgybinės aviacijos lėktuvų eskadrilės. Atgavus Nepriklausomybę, 1995 m. visa bazės teritorija atiteko Lietuvos kariuomenei. Netrukus į ją buvo perkelta iki tol Barysių aerodrome dislokuota tuometinė Lietuvos karinių oro pajėgų Pirmoji aviacijos bazė.

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės nuotrauka

 

KAM informacija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •