Savivalda Verslas

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiam ir vidutiniam verslui remti

 Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-58 , vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-44 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintu Tvarkos aprašo pakeitimu, kviečia teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.
Paramą iš Programos lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, gali gauti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV) – labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:
•    būti įregistruoti ir vykdyti veiklą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje;
•    neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai;
•    neturėti įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
•    neturėti įsiskolinimų savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą;
•    pareiškėjo pagrindinė veikla neturi būti įtraukta į neremiamų veiklų sąrašą, nurodytą Tvarkos aprašo 9 punkte.

SVV subjektams gali būti taikomos šios finansinės paramos formos:
•    įmonės steigimo išlaidų kompensavimas;
•    išlaidų už naujai sukurtas darbo vietas kompensavimas;
•    verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų kompensavimas;
•    mokymų, konferencijų ir verslumą skatinančių renginių organizavimo išlaidų kompensavimas;
•    dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų kompensavimas;
•    verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų kompensavimas;
•    išlaidų už turto nuomą kompensavimas;
•    jaunimo verslo idėjų finansavimas;
•    rinkodaros išlaidų kompensavimas;
•    inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidų kompensavimas;
•    mokymų ir konsultacijų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, tiesiogiai susijusio su profesine veikla, išlaidų kompensavimas.

Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d.

Nustatytos formos paraiškos su priedais priimamos nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 9 d. Paraiška ir joje nurodyti privalomi pateikti priedai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
•    atsiųsti registruotu paštu;
•    įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
•    pristatyti pašto kurjerio.

Paraiška (su priedais) turi būti pateikta šiuo adresu:
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, 101 kab.
LT-83152 Pakruojis
Visą informaciją apie kvietimą, paraiškos formą, remiamas veiklos sritis galima rasti savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt, skiltyje VERSLININKAMS.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 421) 69 097 arba el. paštu orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt.
Pagrindiniai dokumentai:
•    Paramos paraiška PDF ir WORD.
•    Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašas
•    Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašo pakeitimas
•    Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Pakruojo rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •