Savivalda

Pakruojis prieš Valstybės saugumo departamentą

Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje teigia, kad VSD kelia perteklinius reikalavimus savivaldybei

Pasak Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje Astos Jasiūnienės, VSD savivaldybėms kelia perteklinius reikalavimus. 2019 m. balandžio 30 d. įvyko Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu Pakruojo savivaldybės administracijos direktore paskirta Ilona Gelažnikienė. Stebina tai, kad pritarti Ilnos Gelažnikienės kandidatūrai tarybos buvo prašoma dar negavus visų reikiamų pažymų.

Pažymėtina, kad Valstybės saugumo departamentas 2019 03 18 savivaldybėms per savivaldybių asociaciją išplatino dokumentą, kuriame reikalavo: „Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi, tikrinimas dėl galimybės savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui išduoti leidimą turi būti inicijuotas prieš skiriant šiuos asmenis į pareigas, o sprendimą dėl jo paskyrimo priimti tik gavus VSD išvadą su siūlymu išduoti / neišduoti asmeniui leidimą.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje dėmesį į tai atkreipė opozicijos atstovai.

Artūras Jacevičius: „Gerbiamas mere, Jūs teikiate Ilonos Gelažnikienės kandidatūrą. Opozicijos vardu norėčiau paklausti, ar savivaldybė yra gavusi visas reikiamas pažymas? Matėme STT pažymą, bet VSD pažymos nematėme. Mums žinoma, kad procedūroms atlikti reikalinga ir viena, ir kita pažyma. Ar jau esate gavę VSD pažymą?“ Į šį klausimą meras Saulius Margis savarankiškai nesugebėjo atsakyti, todėl paprašyta, kad atsakytų savivaldybės teisės skyriaus specialistė Jovita Kirdeikienė (Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja). Iš ilgo pastarosios komentaro visi klausimo argumentai buvo išsakyti akcentuojant tris esminius dalykus:

1) … atsižvelgiant į pareigybės paskirtį, bendrąsias ar specialiąsias sritis ir funkcijas, nustatyti specialieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys valstybės tarnautojai, pareigybės aprašyme nustatomi atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytas veiklos sritis ir funkcijas;

2) … valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo rekomendacijose aiškiai nustatyta, kad specialieji reikalavimai turės atitikti teisės aktuose numatytus specialiuosius reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ar leidimą dirbti su įslaptinta informacija;

3) …. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašyme, kuris patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 01 31 dienos sprendimu, aiškiai nustatyta, kad valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turės atitikti teisės aktuose numatytus specialiuosius reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ar leidimą dirbti su įslaptinta informacija ir panašiai. Noriu pabrėžti, kad ne „turi atitikti“ o „turės atitikti“ – tą nustato pareigybės aprašymas.

Kitaip tariant, pasak teisės specialistės, VSD iškeltas reikalavimas savivaldybėms pagal LR Valstybės tarnybos įstatymą nėra toks svarbus kaip Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginiai nuostatai, kuriuose valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turės atitikti teisės aktuose numatytus specialiuosius reikalavimus. Turės gal po dienos, gal po savaitės, gal po metų, o gal po dešimties (nes neparašyta, per kiek laiko). Vis dėlto valstybės tarnautojo pareigybių aprašymas neturėtų prieštarauti bet kuriam LR valstybės tarnybos įstatymo punktui, o jeigu yra galimybė dviprasmiškai vertinti formuluotę, įtvirtintą poįstatyminiuose dokumentuose, pagrindu reikėtų laikyti pirmiausia įstatymo formuluotę, – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos opozicija ir bando atkreipti į tai dėmesį.

Taigi, tarybos posėdyje opozicija toliau bandė gauti atsakymą. Opozicijos vadovas Saulius Gegieckas: „Iš to ilgo pasakojimo taip ir neaišku, ar yra pažyma, ar nėra, nes klausimas buvo konkretus. Mes atsiduriame gana dviprasmiškoje padėtyje – pažymos nėra!

Jovita Kirdeikienė: „Pažymos nėra, pažymai gauti pateikta užklausa, užpildytas klausimynas, tačiau noriu pažymėti, kad į pareigybės aprašymą šitas specialus reikalavimas yra įtrauktas atsižvelgiant į Valstybės tarnybos departamento rekomendacijas, kuriose pabrėžiama, kad, prieš pradedant eiti pareigas, „turės atitikti“, o ne „turi atitikti“. Ir turi turėti, ir turės.

Saulius Gegieckas: „Norėčiau išgirsti Vyriausybės atstovo nuomonę, nes man situacija tikrai yra neaiški“.

Asta Jasiūnienė: „Iš tikrųjų neturiu ką pakomentuoti, nes situacija tokia, kad, skiriant direktorių, privalu turėti STT pažymą, o dėl VSD pažymos vieningos nuomonės nėra. VSD tą raštą išplatino, tačiau nevienoje Lietuvos savivaldybėje, kai buvo skiriami administracijos direktoriai, tokios pažymos nereikėjo. Už tai atsakingi teisininkai, todėl, jeigu gautume kokį nors skundą, galbūt tai nagrinėtume, tačiau, kiek teko kalbėti su VSD specialistais, šiuo klausimu jie taip pat neturi vieningos nuomonės. Supratome, kad šis raštas buvo perteklinis“.

Kitaip sakant, Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje teigia, kad LR Vyriausybė ir Pakruojo rajono savivaldybė gali nekreipti dėmesio į oficialų VSD raštą, remdamosi individualiais ir neoficialiais pokalbiais su atskirais VSD specialistais. Atkreipiame dėmesį, kad daugelis savivaldybių tarybų nesvarstė administracijos direktoriaus skyrimo klausimo, negavę STT ir VSD pažymų. Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendė kitaip – ji nekreips dėmesio į VSD reikalavimą. Gal ir teisingai, juk, pasak Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje, už šią situaciją bus atsakingi teisininkai, o ne savivaldybės taryba, šiuo atveju turbūt Pakruojo rajono savivaldybės administracijos teisės ir metrikacijos skyriaus specialistai.

Pakruojo varpo“ redakcijos nuomonė

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •