Rinkimai

Pakruojo kandidatai į savivaldybės tarybą – išsilavinę ir nelabai

Pakruojo rajono kandidatai į savivaldybės tarybos narius bei narius – merus kandidatų anketose apie save pateikia gana įvairią informaciją. Kai kas nenurodo nieko – išsilavinimo, šeimyninės padėties, darbovietės, o kai kas išsamiai nurodo net pomėgius. Šįkart – žvilgsnis į kandidatų išsilavinimus. Kurioje partijoje daugiausia išsilavinusių ir, tikėtina, išprususių kandidatų?

Partija Tvarka ir teisingumas. Tarp kandidatuojančių į tarybos narius (kartu su kandidatu į merus)13 asmenų savo išsilavinimo nenurodė. Vienas paviešino turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir du – aukštesnįjį.

Išvada: galbūt labai skubėjo pildyti dokumentus ir pagalvojo „et, nesvarbu tas išsilavinimas“ arba „galvokit, ką norit“. Tik trys kandidatai nusprendė pasigirti išsilavinimu.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Iš šios partijos iškeltų kandidatų tik vienas savo išsilavinimo nenurodė, 11 anketose nurodė turį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 11 – aukštesnįjį, vienas – vidurinį, du – specialųjį vidurinį, vienas – aukštąjį neuniversitetinį ir vienas – pagrindinį išsilavinimą.

Išvada: gana išsilavinusi kompanija, nelinkusi slapukauti, bet ir ne per daug atlapaširdiška, mat apie pomėgius ir gebėjimus užsimena nenoriai.

Lietuvos socialdemokratų partija. Net 26 kandidatai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, du – aukštąjį neuniversitetinį, vienas  – aukštesnįjį, du – specialųjį vidurinį, trys – vidurinį, 14 išsilavinimo nenurodė.

Išvada: Gana išsilavinę ir įvairūs. Nenurodžiusieji pasikuklino, nuspręsdami, kad ne toks jau aukštas tas išsilavinimas, tai gal nerodys?

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai. Beveik visi – 24 iš 26 – išsilavinimo nenurodė, vienas turintis aukštąjį universitetinį ir vienas aukštesnįjį išsilavinimą.

Išvada: Partija galėtų savo šūkiu laikyti „kuklumas žmogų puošia“. Tarp kandidatų yra žinomų ir žinomai išsilavinusių žmonių, bet kažkodėl jie išsilavinimo nenurodo…

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai). 11 savo išsilavinimo nenurodė, 20 – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 8 – aukštesnysis, 1 – aukštasis neuniversitetinis, 3 – specialusis vidurinis, 3 – vidurinis ir 2 – su pagrindiniu išsilavinimu.

Išvada: Visko yra ir visko reikia. Turi išsilavinimą – parodo, nelabai yra – tiek to. Daugiau išsilavinusių nei mažesnį išsilavinimą turinčių. Bet juk visai beraščiai į politiką neina?

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. 6 savo išsilavinimo nenurodė, 18 – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 2 – aukštesnysis, 6 – aukštasis neuniversitetinis, 5 – specialusis vidurinis, 7 – vidurinis.

Išvada: Išsamiai save apibūdinantys. Naudojasi proga save parodyti. Kuklumas – ne jiems, nes ir ko čia kuklintis?

Darbo partija. Kandidatų nedaug.  4 iš jų – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 2 – aukštuoju neuniversitetiniu, 3 – aukštesniuoju, 6 – specialiuoju viduriniu ir vienas – su viduriniu išsilavinimu.

Išvada: Partijos elitas išsilavinęs labiau, o liaudis kaip liaudis – dauguma sutiktųjų gatvėse.

Lietuvos centro partija. Viskas labai paprasta – visi penkiolika išsilavinimo nenurodė.

Išvada: Teko girdėti, kad ši partija kandidatus net feisbuke rinko, naktimis ir SMS žinutėmis, tai gal nebesigilinta į tuos išsilavinimus, svarbu bile sąrašą laiku pateikė. Kompaniją surinko, bet susipažinti nespėjo.

Save išsikėlęs kandidatas į tarybos narius – merus nurodė turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir dar daug visa ko.

Informacija apie kandidatus iš: https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiu-tarybu-kandidatai?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/kandidatai/savKandidataiApygardoje_rpgId-20020.html

„Pakruojo varpo“ redakcijos nuomonė.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •