Savivalda

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pokyčiai

Rajono įsiskolinimas per 4 metus sumažintas 43,61%

Baigiantis 2015–2019 m. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kadencijai, mes, Pakruojo rajono savivaldybės vadovai, norime pateikti trumpą savivaldybės finansinės būklės apibendrinimą: 2018 m. Pakruojo rajono išlaidos (be paskolų grąžinimo) – 22 829 200 Eur, kreditorinis įsiskolinimas – 1 149 700 Eur, paskolos – 1 686 600 Eur.
Ką šie trys skaičiai reiškia rajono gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms? Pakruojo rajono savivaldybės biudžetas per 4 paskutinius metus akivaizdžiai pagerėjo, savivaldybė per šį laikotarpį skyrė daugiau lėšų socialinėms, kultūrinėms, infrastruktūros puoselėjimo reikmėms, taip pat buvo sumažinta savivaldybės skolos našta.

Palyginimui pateikiame 2014–2018 faktinius rezultatus:

Savivaldybės išlaidos

Pakruojo rajono savivaldybės išlaidos (be paskolų grąžinimo) 2014 m. – 17 106 600 Eur; 2015 m. – 18 381 100 Eur; 2016 m. – 19 673 500 Eur; 2017 m. – 19 096 400 Eur; 2018 m. – 22 829 200 Eur. Per 4 metus savivaldybės išlaidos (be paskolų grąžinimo) išaugo 5 722 600 Eur, t. y. ~33,45 %.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas

Pakruojo rajono savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2014 m. – 778 600 Eur; 2015 m. – 906 700 Eur; 2016 m. – 814 100 Eur; 2017 m. – 1 377 700 Eur; 2018 m. 1 149 700 Eur. Per 4 metus savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas išaugo 371 100 Eur, t. y. 47,66 %.

Savivaldybės paskolos

Pakruojo rajono savivaldybės paskolos 2014 m. – 4 251 100 Eur; 2015 m. – 3 536 200 Eur; 2016 m. – 2 819 700 Eur; 2017 m. – 1 948 100 Eur; 2018 m. – 1 686 600 Eur. Per 4 metus savivaldybės paskolos sumažėjo 2 564 500 Eur, t. y. 60,33 %. Taigi, bendra savivaldybės skola 2014 m. buvo 5 029 700 Eur, o 2018 m. – 2 836 300 Eur. Per 4 metus savivaldybės skola sumažėjo 2 193 400 Eur, t. y. 43,61 %.

Apibendrinimas

Apibendrinant pagrindinius biudžeto rodiklius, galima teigti, kad per 4 vadovavimo Pakruojo rajono savivaldybei metus pavyko pasiekti, kad Pakruojo rajono savivaldybės skola sumažėtų 43,61 %. Išlaidos, neskaitant paskolų grąžinimo, rajono poreikiams padidėjo 43,61 %. Proporcingai didesnės išlaidos buvo skirtos gyventojų socialinėms, kultūrinėms reikmėms, puoselėjant rajono infrastruktūrą, didinant atlyginimus darbuotojams, skatinant jaunus verslininkus.

Yra kuo didžiuotis ir yra ką veikti  ateinančius 4 metus.

Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos informacija.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •