Savivalda

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje apsikeista kaltinimais dėl melavimo

Vasario 5 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Dalyvavo beveik visi komisijos nariai: iš 11 atvyko 10 – Robertas Ašmanavičius, Alma Bajalienė, Ramunė Šumskienė, Stanislovas Montvidas, Alvydas Žuvininkas, Kęstutis Malinauskas, Zenonas Pekelis, Artūras Jacevičius, Jonas Jurgeliūnas, Justinas Macijauskas. Svarstyti trys klausimai, kurie jau anksčiau neramino tarybos narius. Tarybos nariai Artūras Jacevičius, Gediminas Grybė ir Virginijus Kacilevičius vienas kitą kaltino melavimu. Pagal komisijos išvadas – nemelavo niekas, o atsiprašyti turės Artūras Jacevičius.

Žurnalistė Rita Grigalienė

Ar tarybos narys Gediminas Grybė turėjo protokolą?

Pirmiausia svarstyta dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Jacevičiaus pranešimo. Apie šios istorijos priešistorę rašėme čia. Išsamaus pranešimo esmė – kitas tarybos narys Gediminas Grybė tarybos posėdyje pateikė konkrečius skaičius ir įvardijo asmens vardą bei pavardę, sakydamas, kad turi protokolą ir iš jo duomenis skaito. Dėl duomenų gavimo teisėtumo – kitas klausimas. Redakcijai yra žinoma, kad šis klausimas perduotas svarstyti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir ji pradėjo tyrimą. Ne pirmą kartą šiuo klausimu susirinkusi komisija svarstė, melavo Gediminas Grybė, kad turi protokolą su duomenimis, ar ne. Kaltinamas tarybos narys į posėdį atsinešė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos tarybos protokolą su užtušuotomis pavardėmis ir jį pateikė palyginimui su oficialiu dokumentu. Dokumentai buvo tapatūs. Tiesa, Gediminas Grybė atsineštą dokumentą sutiko rodyti tik komisijos pirmininkui ir jo pavaduotojui. Gediminas Grybė išreiškė nuomonę, kad su juo bandoma susidoroti.

Komisijos nariai lyg ir pasidalijo į dvi dalis: ginančius Gediminą Grybę bei matančius jo kaltę. Valdančiajai koalicijai priklausantys tarybos nariai tokį Gedimino Grybės pasisakymą ir pavardės bei duomenų paviešinimą tarybos posėdyje pavadino politikavimu bei noru kritikuoti savivaldybės merą. Reikalo aptarinėti aptariamame protokole esančius faktus jam esą nebuvo. Jonas Jurgeliūnas: „Kyla man tokia mintis, kad viso šio reikalo potekstė politinė <…> Kaip politikui, reikėjo pasvarstyti, ką tas anoniminis gavimas iššauks.<…> Manau, kad tai ir buvo didžioji nuodėmė – politiniai tikslai įkasti oponentams. <…> Šioje vietoje matau politikavimą. Matau, kad grynai politiniais motyvais ištraukei šį protokolą ir pasinaudojai.“

Komisija vieną po kito kėlė klausimus – ar komisijos reikalas, iš kur Gediminas Grybė gavo protokolą, ar komisijai turi rūpėti, įžeidė Gediminas Grybė kažką ar neįžeidė, galėjo skaityti jis pavardę ir konkrečius duomenis ar negalėjo. Apsikeitus nemaloniomis replikomis ir bandant situaciją paversti nors kiek juokinga, komisija nubalsavo už tai, kad Gediminas Grybė šios komisijos neturėtų būti baudžiamas, nes jis nemelavo – protokolą jis turėjo. Ar kaip nors kitaip šio tarybos nario elgesys buvo neetiškas, komisija nesiaiškino. Dėl galimo šmeižto, įžeidimo, duomenų paviešinimo Gedimino Grybės elgesį esą turėtų svarstyti kitos institucijos.

Ar etiškai pasielgė Artūras Jacevičius, pavadinęs Gediminą Grybę melagiu?

Antras klausimas – irgi apie galimą melavimą. Šįkart – tarybos nario Gedimino Grybės pranešimas dėl Artūro Jacevičiaus elgesio, mat šis oponentą viešai pavadino melagiu. Žinoma, nuo šio klausimo svarstymo Artūras Jacevičius, kaip komisijos narys, nusišalino. Kilo diskusijos, ar pavadinimas melagiu yra sąžiningai išsakyta nuomonė ar etikos pažeidimas. Galų gale nubalsuota, kad Artūrui Jacevičiui rekomenduojama viešai atsiprašyti Gedimino Grybės, kadangi neįrodyta, kad G. Grybė melavo.

Ar Virginijus Kacilevičius klaidino tarybą ar neklaidino?

Trečiu klausimu svarstytas vėl tarybos nario Artūro Jacevičiaus pranešimas dėl tarybos nario Virginijaus Kacilevičiaus elgesio – klaidingos informacijos suteikimo tarybos posėdžio metu, kai jis kalbėjo dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktorės išsilavinimo, nurodydamas, kad ši turi pradinių klasių mokytojos ir muzikinį išsilavinimą. Ką tarybos posėdžio metu sakė V. Kacilevičius, galima paklausyti – aiškiai girdima „…ir muzikinį išsilavinimą“:

Kyla klausimas, ar pradinio ugdymo mokytojai visi turi muzikinį išsilavinimą. Tarybos narys Virginijus Kacilevičius pasiaiškino, kad jis informavo, jog direktorė turi  reikiamą šios mokyklos vadovei išsilavinimą – pradinio ugdymo mokytojos specialybę ir turėjo omenyje, kad, įgydami pradinio ugdymo mokytojo išsilavinimą, asmenys neišvengiamai gauna ir muzikinį lavinimą, todėl galima teigti, kad tas muzikinis išsilavinimas yra. Taip pat tarybos narys paaiškino, kad, vadovaujantis teisės aktais, dabartinės direktorės išsilavinimas ir kvalifikacija jai leidžia dirbti pareigose be pavaduotojo, mokykloje yra patariančioji metodinė taryba, dėl ko ir buvo nuspręsta taip, kaip ir nuspręsta anksčiau vykusiame posėdyje. Svarstyta, ar toks Virginijaus Kacilevičiaus pasisakymas suklaidino tarybos narius, prieš jiems balsuojant, ar ne. Vis tik daugumos komisijos narių balsavimu Virginijus Kacilevičius etikos principų nepažeidė ir baudžiamas nebus.

Kyla klausimas, kuo turi užsiimti ši Etikos komisija. Panašu, kad tarybos nariai vienas kitą skundžia tam, kad pagąsdintų, o galų gale padiskutavę ir pagrūmoję,  vieni kitiems paspaudžia rankas, neįsigilindami, koks tarybos nario elgesys yra etiškas ir ar tarybos narys gali elgtis vienaip ar kitaip, ar toks elgesys turi atitinkamas pasekmes ir kaip jų išvengti.  Beje, kaip jums atrodo, ar tai, kad žmogus lankė muzikos (šokių, kūno kultūros, technologijų, tikybos ir t.t.) paskaitas, daro jį šios srities specialistu ar ne? Manytume, kad diplome turėtų būti įrašyta, kokios srities specialistui jis išduotas. Kaip vienas komisijos narys ir pasakė: „vaikų darželis“. (Redakcijos nuomonė)

 

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •