Be kategorijos Savivalda

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomi 22 klausimai

Šiandien 14.00 val. Pakruojo rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje vyks tarybos posėdis.

Dienotvarkėje – 22 klausimai.

1.Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.Dėl Linkuvos kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

3.Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo.

4.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

5.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-318 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

6.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

7.Dėl pritarimo tarptautinio pasienio regiono turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ sutarčiai.

8.Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 m. veiklos ataskaitai.

9.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

10.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos įsteigtose socialinėse įstaigose teikiamų socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų 2019 metais patvirtinimo.

11.Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo.

12.Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2018 metus.

13.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdomų  bendrovių  pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

14.Dėl pavedimo organizuoti šilumos tiekimą Pakruojo „Atžalyno gimnazijai.

15.Dėl 2016 m. gegužės 23 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. SA-816-04 nutraukimo.

16.Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pirkimo.

17.Dėl Pakruojiečio kortelės ir Pakruojo svečio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

18.Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Udžiatė-Trevano savivaldybės (Italija) bendradarbiavimo projektui „Sąžiningas žaidimas sąžiningiems piliečiams“.

19.2018 m. Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita.

20.Dėl 2016 m. gegužės 23 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės) nuomos sutarties Nr. SA-2-16-09 nutraukimo

21.Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarčiai

22.Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kvaratalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo ir programos administravimo“ pakeitimo

„Pakruojo varpo“ informacija.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •