Savivalda

Rengiama savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programa

Antradienį Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė E. Kižienė sušaukė pasitarimą dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos parengimo. Pasitarime dalyvavo Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas G. Makauskas ir specialistė R. Venslauskienė, rajono seniūnijų seniūnai.

G. Makauskas informavo, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius paskirstė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti. Pakruojo rajono savivaldybei skirta 1014,9 tūkst. Eur (pernai 760 tūkst. Eur), iš kurių 42 procentai bus skirti einamiesiems tikslams (kelio greideriavimui, išdaužų taisymui ir pan.) ir 58 procentai – kapitalui formuoti. Pernai kelių priežiūrai išleista 380 tūkst. eurų, šiais metais galima panaudoti 426 tūkst. eurų. 175 tūkstančiai bus padalinti seniūnijoms (priklausomai nuo turimų kelių ilgio) kelių greideriavimui. 117 tūkst. eurų planuojama skirti asfaltuotų kelių išdaužoms tvarkyti, kelių defektavimui, ir kt. Aptarta, kiek lėšų būtų galima skirti kelių inventorizacijai, kelių ženklinimui. Kelių inventorizacijai planuojama skirti apie 30 tūkst. eurų. Šį darbą atlikti būtina, nes nuo 2021 metų kelių programos lėšos bus skirstomos pagal turimų kelių, įregistruotų registre, kiekį.

Pasitarimo metu seniūnai aptarė opią problemą – sunkiasvorių mašinų sugadintais keliais (vienas iš jų kelias į Veselkiškius, kurio remontui reikės skirti lėšų) nepatenkinti tiek seniūnijų gyventojai, tiek į pastarųjų skundus nespėjantys atsakinėti seniūnijų ir savivaldybės darbuotojai. Siūlyta bausti ūkininkus, kurie nepaiso jokių perspėjimų ir, seniūnų žodžiais, „spjauna“ į kelius ir jų priežiūrą (kadangi iki šiol iš jų nebuvo išsireikalauta savo lėšomis sutvarkyti sugadintą turtą – kelią). Seniūnų siūlymu taip pat aptarta galimybė išasfaltuoti per metus nors po vieną gatvę seniūnijose, todėl bus numatyta  programos lėšų seniūnijų kelių techninių projektų parengimui.

Savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programą svarstys ir tvirtins taryba.

Pakruojo rajono savivaldybės informacija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •