Rinkimai

Rinkėjas gali gauti rinkėjo kortelę arba nevardinį kvietimą. Ar reikalinga rinkėjo kortelė?

Iki savivaldybių tarybų rinkimų liko mažiau nei 10 dienų. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 29 straipsnis reglamentuoja rinkėjų kortelių įteikimo tvarką. Rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams turi būti baigtas ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki rinkimų. Taigi – paskutinė rinkėjų kortelių įteikimo diena – vasario 23 d. O redakcijai kyla klausimas, – ar ne per daug rinkėjams atiduodama „makulatūros“, kai rinkėjo kortelė nėra būtina arba ją lengvai gali atsispausdinti pats rinkėjas.

Įstatymas numato, kad rinkėjo kortelių įteikimą rinkėjams organizuoja apylinkės rinkimų komisija. Komisijos nariai iki nustatytos datos turi įteikti rinkėjams korteles. Rinkėjų ieškoma ir dieną, ir vakare, butuose ir privačiuose namuose, kur kiemuose neretai laksto palaidi šunys.

Rinkėjo kortelės įteikimas

Kad rinkėjo kortelė įteikta rinkėjui, pažymima rinkimų apylinkės išankstiniame rinkėjų sąraše. Rinkėjui, kuris turi teisę balsuoti namuose, rinkėjo kortelė įteikiama asmeniškai arba kitam kartu su rinkėju gyvenančiam asmeniui, nors paties rinkėjo arba kartu su juo gyvenančio asmens parašo apie rinkėjo kortelės gavimą ir nereikia. Pažymima tik įteikimo data. Kartu su rinkėjo kortele įduodamas ir rinkimų komisijos informacinis leidinys – knygelė su bendra informacija apie rinkimus, rinkėjo kortelę, kandidatus į merus, partijų programas, kandidatų į tarybos narius sąrašus.

Jeigu rinkėjo kortelė neįteikiama

Jeigu rinkėjo kortelės negalima įteikti, nes tuo metu rinkėjo ar kartu su juo gyvenančio asmens nėra namuose, nevardinis kvietimas (jame nėra rinkėjo vardo, pavardės, adreso) atvykti balsuoti gali būti įdėtas į pašto dėžutę arba perduotas rinkėjo kaimynui, kuris pažįsta rinkėją ir įsipareigoja jam perduoti. Nevardiniame kvietime yra nurodyta: „balsavimui rinkėjo kortelė yra neprivaloma, užtenka su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tinkami visi dokumentai, kuriuose yra asmens kodas ir nuotrauka). Šiame kvietime taip pat galima rasti  rinkimų komisijos adresą, komisijos pirmininko telefoną, informaciją apie išankstinį balsavimą bei balsavimą namuose.

Įstatymo numatyta rinkėjo kortelės paskirtis

Pagalvojus, o gal užtenka nevardinio kvietimo į rinkimus, palikto tiesiog pašto dėžutėje? Rinkimų komisijos informacinis leidinys yra dvylikos lapų. Rinkėjų kortelės mums iš ankstesnių laikų įprastos formos, storesnio popieriaus, bet ar jos tikrai reikalingos ir būtinos nunešti kiekvienam į namus? Būna – duris atidaro žmogus, kuris deklaravo gyvenamąją vietą kitur, yra kitu vardu ir pavarde, o gal rinkėjas tiek užimtas darbais, kad namo parsiranda vėlai vakare, kai niekas nebeišdrįsta nešioti rinkėjų kortelių. Kas yra rinkėjo kortelė? Savivaldybių tarybų įstatymas sako: „Rinkėjo kortelė yra informacinė pažyma rinkėjui apie rinkimus, vardinis pakvietimas dalyvauti rinkimuose. <…>. Savo rinkėjo kortelę gali išsispausdinti ar surašyti ir pats rinkėjas arba jo prašymu kitas asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo duomenis, gautus Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis (internetu ar mobiliojo ryšio tekstine žinute). Šiuo atveju rinkėjo kortelę pasirašo pats rinkėjas, išskyrus atvejus, kai dėl neįgalumo ar kitokių priežasčių rinkėjas pats pasirašyti negali ir rinkėjo kortelę pasirašo kitas rinkėjo pasirinktas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Rinkėjo kortelių blankus, kuriuos rinkėjas gali užpildyti pats, platina rinkimų komisijos. Rinkėjo kortelė būtina tik tais atvejais, kai rinkėjas balsuoja ne rinkimų dieną ne rinkimų apylinkėje.

Įstatymas yra įstatymas, jo privalu laikytis, bet rinkėjas informuojamas visais įmanomais būdais. Primygtinai skatinamas balsuot? Baisu, kad rinkėjas pamirš, kas jis ir kur jo rinkimų apylinkė?

Kaip manote, ar rinkėjo kortelė būtina?

„Pakruojo varpo“ redakcijos nuomonė.

previous arrow
next arrow
Slider

Dokumentai rinkėjui.

 

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •