Justicija

Saugios aplinkos kūrimas Pakruojo rajone

Pakruojo rajono policijos pareigūnai ne tik reaguoja į gautus pranešimus, įvykius, aiškinasi padarytus teisėtvarkos pažeidimus, tačiau siekdami didinti, užtikrinti Pakruojo rajono gyventojų saugumo jausmą, vykdo bendrąją, situacijų ir individualią prevencinę veiklą. Glaudžiai bendradarbiaujama su seniūnijomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, vykdomi patruliavimai prižiūrimose, aptarnaujamose teritorijose, stebimos, tikrinamos viešos, probleminės vietos; tikrinama gauta informacija iš asmenų, apie neigiamus reiškinius, galimai daromus teisėtvarkos pažeidimus, galimai įtartinus asmenis, vykdoma nelegalios prekybos kontrolė ir eismo dalyvių kontrolė, vedami individualūs prevenciniai pokalbiai su su policijos rizikos asmenimis, gyventojai konsultuojami jiems rūpimais klausimais ir t. t.

Vykdant situacijų ir bendrąją prevenciją, skirtą vagysčių, smurtinio elegsio, eismo saugumo ir viešosios tvarkos, tame tarpe ir elektroninėje erdvėje, pažeidimų užkardymui Pakruojo rajone, bendruomenės pareigūnė Jurgita Bialaglovė kovo – balandžio mėnesiais: prie Pakruojo rajono policijos komisariato graveriu pažymėjo penkis Pakruojo rajono gyventojų dviračius; apsilankė visose seniūnijose, kur policijos stenduose atnaujino kontaktinę ir švietėjišką informaciją, bendravo su seniūnais, jų pavaduotojais, kitais darbuotojais; kartu su Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrinės tarnybos inspektoriais Aidu Andrešiūnu, Igoriu Ragozinu ir Petru Mališausku, vykdė bendrą prevencinę priemonę „Gyvenkime saugiai“, kurios metu aplankė ir prevenciškai bendravo su 23 atokių sodybų, vienkiemių, esančių Klovainių seniūnijoje (Uošo k., Meilūnų k.), Pakruojo seniūnijoje (Noreikonių k., Pranių ir Bačiūnų k.), Kauknųjų k. (Lygumų sen,) Linkuvos seniūnijoje (Gataučių k. ir Dovydiškio k.), Guostagalio seniūnijoje (Antkalnių k., Keluotiškių k., Gedučių k. ir Aukštadvario k.) gyventojais, kuriems priminė pagrindines savisaugos taisykles, kad netaptų sukčių, vagių ar kitų nusikaltėlių aukomis. Taip pat dalyvavo trijų bendruomenių – „Saugi kaimynystė“ grupių – Guostagalio k., Rozalimo mstl. ir Lygumų mstl. – ataskaitiniuose susirinkimuose, kurių metu susirinkusiems (bendras dalyvių skaičius per 100 asmenų) priminė, kas yra „Saugi kaimynystė“, akcentavo bendruomenės narių, policijos ir seniūnijos tarpusavio bendradarbiavimo būdus ir galimybes, kuriant saugesnę gyvenamąją aplinką, pristatė Pakruojo rajono, minėtų seniūnijų ir būtent tų bendruomenių kriminogeninę situaciją, aptarė naujausius sukčiavimo būdus, visuomenę ragino nesudaryti sąlygų vagims, sukčiams ir saugoti savo turtą, netoleruoti nelegalios prekybos (alkoholiniais gėrimais, akcizinėmis prekėmis). Taip pat gyventojai supažindinti su Lietuvos policijos vykdomu projektu „Registruok savo kamerą – kurk saugią aplinką“ ir raginti deklaruoti turimas vaizdo kameras, kurios fiksuoja viešas vietas ir tokiu būdu prisijungti prie didesnio visuomenės saugumo; aktyvūs, iniciatyvūs ir pilietiški bendruomenės nariai, norintys ir galintys prisidėti prie viešosios tvarkos užtikrinimo ir gyvenamosios aplinkos saugumo stiprinimo veiklos, kviesti tapti policijos rėmėjais. jais tapti. Susirinkimų metu išklausyti bendruomenės narių pageidavimai, nusiskundimai, atsakyta į pateiktus klausimus.

Neužmiršta ir jaunoji karta. Balandžio mėnesį prevenciniai susitikimai saugaus elgesio kelyje, viešose vietose ir tame tarpe socialinėse medijose temomis vykdyti šių ugdymo įstaigų bendruomenės nariams: Rozalimo pagrindinės mokyklos 5-8 klasių ir 9-10 klasių moksleiviais (viso dalyvavo 40 vaikų); Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos trečiokams – „Arbatos klubo“ nariams (dalyvavo 12 vaikų) ir kartu su Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialiste Laisvida Badauskiene – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 9-11 klasių moksleiviams (dalyvavo per 80 asmenų). Moksleiviai supažindinti su jaunųjų policijos rėmėjų veikla, raginti jais tapti ir prisidėti prie prevencinės veiklos vykdymo, saugesnės aplinkos kūrimo mokyklose, jų prieigose ir gyvenvietėse.

Pakruojo rajono policijos komisariatas ragina ir kitas rajono bendruomenes būti aktyviomis, burtis į „Saugi kaimynystė“ grupes, iniciatyvius, pilietiškus gyventojus – tapti policijos rėmėjais. Kilus klausimams gyventojai visada gali konsultuotis su Pakruojo rajono bendruomenės pareigūne Jurgita Bialaglove, tel. 8 700 61 604, 8 670 15 963, el. p. jurgita.bialaglove@policija.lt

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •