Savivalda Verslas

Savivaldybės įgauna motyvaciją siekti puikių ekonominės veiklos rezultatų

Šiandien Seimas priėmė Vyriausybės inicijuotus Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimus, kurie keičia gyventojų pajamų mokesčio (GPM) perskirstymo savivaldybėms tvarką. Įgyvendinant naujas nuostatas, šalies savivaldybės bus skatinamos siekti darnios plėtros ir ekonominio augimo.

„Naujoji tvarka pirmą kartą Lietuvoje įtvirtina  savivaldybių motyvaciją siekti ekonomikos augimo. Savivaldybės, kuriose verslas sukurs daugiau darbo vietų ir kuriose didės darbo užmokesčio fondas, bus dar labiau skatinamos iš valstybės biudžeto. Manau, kad tai motyvuos savivaldybes gerinti investicinę aplinką, vystyti  verslo plėtrą ir skatinti naujų darbo vietų atsiradimą, o tai savo ruožtu lems aukštesnes pajamas bei didesnę gerovę vietos gyventojams“, – sako Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Naujas GPM skirstymo mechanizmas parodys savivaldybėms, kad jų pajamos priklausys ne tik nuo to, koks yra lėšų poreikis viešųjų paslaugų teikimui užtikrinti, bet ir nuo to, kokie yra savivaldybės ekonominės veiklos rezultatai. Tai paskatins savivaldybes imtis aktyvesnių veiksmų siekiant sukurti sąlygas verslo steigimui, naujų darbo vietų kūrimui bei investicijų pritraukimui savivaldybėje. Iki šiol GPM savivaldybėms buvo perskirstomas, remiantis daugiausiai demografiniais ir infrastruktūros būklės kriterijais.

Numatyta, kad nuo  2020 metų, perskirstant GPM, didesnę šio mokesčio dalį galės gauti savivaldybės, neturinčios savaiminio ekonominio augimo požymių. Lėšos bus paskirstomos savivaldybėms, atsižvelgiant į tai, kokiai grupei pagal teritorijoms keliamus ekonominio augimo tikslus priskirta savivaldybė ir koks tai grupei apskaičiuotas svorio (svarbos) koeficientas.

Savivaldybių priskyrimo grupėms metodiką ir tvarką nustatys Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Konkrečių savivaldybių grupės bus nustatomos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

LRV informacija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •