Savivalda

Savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta mažiau klausimų nei planuota

Ketvirtadienį į posėdį rinkosi Pakruojo rajono savivaldybės taryba. Dalyvavo 23 tarybos nariai. Posėdžio darbotvarkėje 23 klausimai, 4 iš jų papildomi. Po pasiūlymo iš darbotvarkės išimti keturis sprendimų projektus pritarta dėl trijų.  Posėdžio metu nepritarus klausimui „Dėl 2016 m. gegužės 23 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. SA-816-04 nutraukimo“, nesvarstyti ir kiti trys su šiuo klausimu susiję sprendimų projektai.

Patvirtintos kainos už naudojimąsi Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto bei aerobikos salėmis: sporto salės nuomos sportinei veiklai  kaina sutartinė, bet ne mažesnė kaip 22 Eur už val. (buvo 20,27 Eur už val.), ne šildymo sezono metu kaina sutartinė, bet ne mažesnė kaip 16 Eur už val. (buvo 14,48 Eur už val.); aerobikos salės nuomos kaina 5 Eur už val. (buvo 4,34 Eur už val.). Taryba patvirtino 2019 metams socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos įsteigtose socialinėse įstaigose, kainas.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi peržiūrėti ir patvirtinti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, dėl to taryboje buvo priimti sprendimai dėl administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybių pakeitimo.

Pritarta tarptautinio pasienio regiono turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ sutarčiai. Projektas tęstinis, šiemet bus vykdomas jau 3 sezoną. Gavus Savivaldybės partnerių iš Italijos kvietimą, parengtas sprendimo projektas „Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Udžiatė-Trevano savivaldybės (Italija) bendradarbiavimo projektui „Sąžiningas žaidimas sąžiningai Europai“. Taryba pritarė, kad Pakruojo sporto centro vaikų futbolo komanda sudalyvautų projekte ir turėtų galimybę išmėginti jėgas futbolo rungtynėse.Pritarta Pakruojo rajono savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarčiai: Šalys susitarė bendradarbiauti įgyvendinant įvairius Pakruojo rajono reikšmingus kultūrinius, socialinius bei edukacinius projektus.

Meras pateikė tarybai ataskaitą apie Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimą reprezentacijai per 2018 metus: skirta 5800,00 Eur, panaudota 5199,69 Eur, likutis 600,31 Eur. Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 m. veikos ataskaitą pateikė Jaunimo reikalų koordinatorius. Jai buvo pritarta (ataskaita skelbiama savivaldybės interneto puslapyje). Strateginės plėtros ir statybos skyrius pristatė 2018 m. Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą.

Apsvarsčius klausimus, buvo išklausytas V. Kilčiausko pranešimas, kad iš Darbo partijos išstojo Z. Pekelis. Žodis buvo suteiktas pakruojietei R. Vaitekūnienei. Kitas tarybos posėdis numatytas vasario 26 d.

Pakruojo rajono savivaldybės informacija.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •