Aktualijos Lietuvoje

Siūloma sudaryti savivaldybėms lankstesnes skolinimosi sąlygas

Siekiant išspręsti savivaldybių skolinimosi ribojimo problemas, Finansų ministerija parengė  savivaldybės biudžeto subalansavimo per 4 metus schemą.

Schemos esmė – savivaldybės biudžeto balanso rodiklis per 4 metų laikotarpį vidutiniškai turi būti lygus nuliui. Pritaikius šią schemą savivaldybė, įvertinusi savo pajamų augimą ir esamą skolos lygį, gali nuspręsti vienus ar kelerius metus turėti deficitinį biudžetą, tačiau planuoti finansus taip, kad tas deficitas būtų kompensuotas biudžeto pertekliais kitais minėto laikotarpio metais.

Šis savivaldybės balanso vertinimo principas sudarytų sąlygas iš pasiskolintų lėšų įgyvendinti investicinį projektą ar keletą jų, kurie atsipirktų –  kurtų ilgalaikes darbo vietas, taupytų energiją, pritrauktų privačias investicijas. Turėtų būti įkurta institucija / padalinys, kuris atliks projektų analizę ir investicijų atsiperkamumo įvertinimą. Taip pat bus numatyta savivaldybių biudžetų subalansavimo per 4 metus kontrolė ir nustatyti korekcijos principai, jeigu savivaldybei nepavyks įgyvendinti numatytos biudžetų prognozės (biudžeto perteklių) ir nebus pasiektas biudžeto subalansavimas per 4 metus.

Finansų ministerija, suderinus su Lietuvos savivaldybių asociacija bei kitomis institucijomis, parengs šios schemos įgyvendinamuosius teisės aktus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •