Laisvalaikis Renginiai Švietimas

Skirtas finansavimas Atviro jaunimo centro projektams

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos Atviras jaunimo centras teikė paraiškas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtiems atvirųjų jaunimo centrų veiklos ir mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2019 metais konkursams. Abiem projektams finansavimas skirtas.

Projekto „Tas ti iš Pakruoje 2019“ įgyvendinimui skirta 15 950 Eur. Projekto tikslas – vykdyti darbą su jaunimu, siekiant, kad jauni žmones turėtų galimybę užsiimti prasminga veikla, saugiai leistų laisvalaikį kartu turėdami galimybę lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką. Planuojama palaikyti turimas erdves jaunuolių laisvalaikiui ir įsigyti reikalingo inventoriaus, užtikrinti veiklas, kurios atitiktų jaunimo poreikius, interesus bei skatinti juos tobulėti įtraukiant į visuomeninę veiklą ir lavinti jaunuolių savanoriškumą bei verslumą. Planuojama organizuoti vakarus „Savi saviems 2“, „Centriukas visą parą 2“, jaunuolių iniciatyvas (pyragų kovos, fotosesijos, susitikimai su įvairių profesijų atstovais ir žmonėmis, kurie dalinsis savo sėkmės istorijomis), mokymus jaunuoliams ir su jaunimu dirbantiesiems. Vasaros metu planuojama surengti stovyklą „Žaiskime jaunystę“ ir žygį „Koja už kojos“.

Mobilaus darbo projekto „Ko to? Ko vakar 2019“ įgyvendinimu skirta 10 450 Eur. Projekto tikslas – užtikrinti turiningą jaunų žmonių laisvalaikį, socialinių įgūdžių ugdymą, tarpusavio santykių kūrimą ir stiprinimą, bei vykdyti jaunimo poreikius atitinkančią veiklą jų gyvenamojoje teritorijoje. Mobilus darbas su jaunimu bus tęsiamas ir organizuojamas keturiose kaimiškose vietovėse: Klovainių miestelyje, Šukionių, Triškonių ir Grikpėdžių kaimuose. Planuojama reguliariai susitikti su jaunuoliais, kurti ir stiprinti tarpusavio santykius, palydint juos į tolimesnį pilnavertį gyvenimą, užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, kurti galimybes jiems įgyvendinti savo idėjas, praplėsti akiratį bei atstovauti jų interesams. Bus formuojami ir ugdomi jaunuolių socialiniai įgūdžiai įtraukiant juos į prevencinę veiklą, individualiai konsultuojant jaunimui aktualiais klausimais. Kartu su jaunimu bus suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės, išvykos į baseiną, vakarai „Skaniai. Sveikai“ ir įgyvendintos kitos jaunimo iniciatyvos.

Pakruojo rajono savivaldybės informacija.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •