Aktualijos Savivalda Verslas

Stebėsime, kurie tarybos nariai už nemokamą transportą ir „Pakruojiečio“ kortelę

Numatyta, kad viešasis transportas, turintiems „Pakruojiečio“ ir „Pakruojo svečio“ kortelę, Pakruojo rajono teritorijoje bus nemokamas, bus taikomos nuolaidos bei specialūs pasiūlymai Pakruojo krašto verslo įmonėse. Savivaldybėje darbo grupė svarstė ir pritarė, kad nemokamo transporto ir kortelių klausimas būtų perduotas savivaldybės tarybai.

Gruodžio 4 d., 9.00 val. Pakruojo rajono savivaldybėje vyko darbo grupės posėdis dėl „Pakruojiečio“ ir „Pakruojo svečio“ kortelių įdiegimo. Svarstyta, ar šių kortelių įdiegimo bei naudojimo tvarkos aprašą galima teikti šių metų gruodžio mėnesį Pakruojo rajono savivaldybės tarybai.

Klausimas svarstytas, dalyvaujant UAB „Acoris“ direktoriui Dr. Albinui Bačiliūnui, darbo grupės vadovui Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui, darbo grupės vadovo pavaduotojai administracijos direktorei Erikai Kižienei, darbo grupės nariams Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metyrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojai Nijolei Špejerienei, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėjai Rasai Bagdonienei, Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorei Vaidai Šeižei, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio specialistui Svajūnui Miknevičiui, savivaldybės tarybos nariams Artūrui Jacevičiui, Virginijui Kacilevičiui, Gintarui Šurnai.

Vaida Šeižė supažindino su minėtų kortelių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu. Numatyta, kad „Pakruojiečio“ kortelę galės įsigyti nuolatiniai rajono gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Pakruojo rajone. „Pakruojo svečio“ kortelę galės įsigyti visi norintys. Kortelės suteiks teisę gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams ir kt., naudotis viešuoju transportu, e-pinigine. Vardinės kortelės bus išduodamos tik fiziniams asmenims. 

Kortelės bus išduodamos, užpildžius prašymą interneto svetainėje www.pakruojieciokortele.lt arba užpildžius nurodytos formos prašymą Pakruojo verslo informacijos centre. Nepilnamečiams mokyklinio amžiaus asmenims kortelės bus išduodamos tik jų tėvų prašymu Pakruojo verslo informacijos centrui ir pateikus moksleivio pažymėjimą. Pasirašydamas tokį prašymą, asmuo pasirašys ir sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl kortelės išdavimo.

Informacija apie taikomas nuolaidas ar specialius pasiūlymus bus paskelbta interneto svetainėje www.pakruojieciokortele.lt, Pakruojor ajono savivaldybės puslapyje, įmonių ar įstaigų, kurios teiks šias nuolaidas ar pasiūlymus, interneto puslapiuose, socialiniuose tinkluose bei spaudoje.

„Pakruojiečio“ kortelės metinis mokestis – 10 eurų. Įsigyjant kortelę, bus taikomos nuolaidos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais ar nedarbingais, senatvės pensininkams.

„Pakruojo svečio“ kortelės savaitės mokestis – 5 eurai, mokestis mėnesiui – 15 eurų ir 40 eurų mėnesiui. 

Pagamintos kortelės bus išduodamos Pakruojo verslo informacijos centre.

Kortelės turėtojas ją turės pateikti prieš mokėdamas už prekes, paslaugas ar renginius, kitaip nuolaida nebus taikoma. 

Viešasis transportas, turintiems „Pakruojiečio“ ar „Pakruojo svečio kortelę“, Pakruojo teritorijoje bus teikiamas nemokamai. 

Kortelės bus vardinės, todėl kartu su kortele savininkas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Darbo grupėje kilo klausimai, kas stebėtų ir sutikrintų duomenis, kad kortele naudojasi ne tas asmuo, kurio vardu išduota kortelė. Replikuota, kad pristant kortelę, buvo daug kalbama ir lyginama su didžiaisiais pasaulio miestais, kurių yra visai kitos galimybės, į ką darbo grupės vadovas atsakė, jog mūsų rajonas turi atsirinkti tai, kas būtent mums tinka, o supažindinama buvo su visomis glaimybėmis. Pakruojor ajono savivaldybės tarybos narys Gintaras Šurna suabejojo kortelių finansine nauda, pastebėdamas, kad kortelių įdiegimui reikalingos investicijos iš biudžeto. Taip pat šis tarybos narys priminė, kad Pakruojo rajono savivaldybė turi 106 tūkt. eurų skolą AB „Pakruojo autotransportas“. 

Skeptiškajam tarybos nariui Gintartui Šurnai taip pat kilo klausimas, kiek rajono verslininkų pasiryžę naudotis šia kortelių sistema. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorė Vaida Šeižė patikslino, kad apklausoje dėl kortelių naudojimo dalyvavo 70 fizinių ir juridinių asmenų, iš kurių 20 prie šios sitemos jungtųsi jau pirmais metais.

Apsikeitus replikomis, pesimistinėmis ir optimistinėmis prognozėmis, buvo pasiūlyta apraše pataisyti kai kurias vietas ir balsuota dėl teikimo tarybai tvirtinti.

Nubalsuota 7 , 2 susilaikė ir balsavusiųjų prieš nebuvo.

Sprendimas dėl kortelių įdiegimo bei naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo bus priimtas 2018 m. gruodžio 20 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

„Pakruojo varpo“ reporterė – žurnalistė Rita Grigalienė.

 

 

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •