Aktualijos Verslas

„Pakruojiečio“ kortelės įdiegimas kol kas yra derybų objektas

Ketvirtadienį, lapkričio 22 d., 17.15 val., Pakruojo rajono savivaldybės Didžiojoje salėje į susitikimą dėl „Pakruojiečio“ bei „Pakruojo svečio“ kortelės įdiegimo verslo atstovai bei Pakruojo gyventojai susirinko negausiai. UAB „Acoris“ specialistas pristatė tokios kortelės galimybes – galimas atsiskaitymas už viešojo transporto paslaugas, apsipirkimas vietos verslininkų parduotuvėse, patekimas į renginius, atsiskaitymai už paslaugas, mokinių maitinimą bei kita. Skaityti išsamiau…

Aktualijos Savivalda

Vienybės aikštė atnaujinta

2018 m. lapkričio 14 d. 17.00 val. Pakruojo miesto ir rajono gyventojai gana gausiai rinkosi į rekonstruotos Vienybės aikštės pristatymo šventę. Iš karto pakruojiečiai sustojo ratu aplink kol kas dar ramų fontaną ir laukė prasidedančio reginio. Pirmiausia trumpai pasisakė Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė. Buvo Skaityti išsamiau…

Žemės ūkis

Žemės ūkis: gamintojų grupių ir organizacijų steigimuisi – 788 tūkst. Eur

Veikti kartu visada apsimoka labiau, nei atskirai. Siekiantys bendradarbiauti ir taip didinti savo konkurencingumą bei produkcijos pridėtinę vertę, nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Pagal šią Skaityti išsamiau…

Savivalda

DAUGIAU ŽENKLŲ – DAUGIAU INFORMACIJOS

Bus ženklinami turizmo objektai Savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione. Pagal projektą suplanuota įrengti 1618 ženklinimo infrastruktūros objektų, iš jų Pakruojyje – 91. Įvertinus, kad plėtojamose Skaityti išsamiau…

Savivalda

RENGIAMAS KOMPLEKSINĖS RENOVACIJOS PLANAS

Rugsėjo mėnesį Pakruojo rajono savivaldybės taryba patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą ir paskyrė jos įgyvendinimo administratorius. Pastariesiems pavesta parengti Programos priemonių įgyvendinimo planą. Antradienį E. Kižienė, S. Margis, L. Mikolaitytė, S. Miknevičius ir D. Dominauskienė aptarė kompleksinės renovacijos planą: išskyrė konkrečias objektų grupes, aptarė problemines kvartalo vietas (automobilių parkavimo, vaikų žaidimo Skaityti išsamiau…

Savivalda

Investicijos Pakruojo rajone – vakar, šiandien, rytoj

Per 5 me­tus – be­veik 11 mln. eu­rųPak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­moms sa­vi­val­dy­bės įstai­goms nuo­lat įgy­ven­di­nant įvai­rius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, fi­nan­suo­ja­mus ES pa­ra­mos, vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai jau tu­rė­jo pa­jus­ti aki­vaiz­džią įgy­ven­din­tų pro­jek­tų nau­dą. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad dar­bai sėk­min­gai vyks­ta ir to­liau, to­dėl dar di­des­nė nau­da gy­ven­to­jų lau­kia, Skaityti išsamiau…

Savivalda

Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano projektas

Pristatomas Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano projektas viešam svarstymui. Smulkesnė informacija teikiama adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje. Tel. (8 421) 69074, el. paštas: daiva.rutkeviciene@pakruojis.lt  socrupyba@pakruojis.lt. Pasiūlymų ir pastabų lauksime iki 2018 metų gruodžio 31 dienos. Paslaugų plano projektą 2019 rasite čia. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus Skaityti išsamiau…

Verslas

Skelbiamas konkursas 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti

Vadovaudamiesi  Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo”, informuojame, kad nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 Skaityti išsamiau…

Savivalda Verslas

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiam ir vidutiniam verslui remti

 Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-58 , vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-44 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiam ir vidutiniam verslui remti Skaityti išsamiau…

Aktualijos

DALYVAUTA TARPTAUTINĖJE EISMO KONTROLĖS PRIEMONĖJE ,,Dėmesys į kelią”

Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai rugsėjo 17-23 dienomis prisijungė prie Europos kelių policijos tinklo TISPOL vykdomo tarptautinio projekto EDWARD – Europos diena be žūčių kelyje (angl. “European Day without a Road Death”) ir dalyvavo jų inicijuotoje tarptautinėje eismo kontrolės priemonėje „Dėmesys į kelią”, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į eismo saugumą keliuose. Savaitės „Dėmesys į Skaityti išsamiau…