Lietuvoje Švietimas

Visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti nemokamoje sveikatos stiprinimo programoje

Visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti „Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programoje“(patvirtinta LR  Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 (LR  Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-615 redakcija), kuri skirta 40–65 m. amžiaus asmenims, priskiriamiems širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto didelės rizikos grupei.

Nuo ko pradėti? Kur kreiptis?

Pirmiausiai asmuo turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris informuos Jus apie Jūsų sveikatos būklę bei riziką ir tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ir (arba) cukriniu diabetu ir motyvuotai pasiūlys Jums dalyvauti šioje Programoje.

Apie rizikos grupei priklausančio asmens sutikimą arba atsisakymą dalyvauti Programoje šeimos gydytojas įrašo ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a). Savo sutikimą ar nesutikimą dalyvauti Programoje asmuo patvirtina savo parašu ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a). Jeigu rizikos grupės asmuo sutinka dalyvauti Programoje, šeimos gydytojas pacientui atlieka bendrojo cholesterolio, mažo ir didelio tankio lipoproteinų, trigliceridų ir gliukozės koncentracijos kiekio kraujo serume tyrimus, užpildo sveikatos būklės rodiklių lapą (Aprašo 2 priedas) bei įtraukia rizikos grupės asmenį į Programos dalyvių sąrašą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė ir jo kontaktiniai duomenys (telefono numeris) dėl informacijos teikimo dalyviui apie numatomų užsiėmimų datas. Šį sąrašą asmens sveikatos priežiūros įstaiga kartą per mėnesį pateikia savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, kuris vykdo užsiėmimus. Šeimos gydytojas Biurui taip pat pateikia ir duomenis apie skaičių rizikos grupių asmenų, kuriems buvo pasiūlyta dalyvauti Programoje, tačiau jie atsisakė.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis gautu sąrašu, informuoja rizikos grupės asmenis apie Programos užsiėmimų datą, sudaro 10–20 asmenų grupes ir daugumai rizikos grupių asmenų patogiu laiku arba pagal savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sudarytą tvarkaraštį organizuoja Programos užsiėmimus.

Programos užsiėmimus vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir kiti atitinkamos kvalifikacijos specialistai. Užsiėmimai vykdomi interaktyvių paskaitų, diskusijų, demonstracijų, atvejų analizės ir praktinių užsiėmimų būdu.

Programos vykdymo pabaigoje (praėjus 12 mėn. nuo pirmo užsiėmimo pradžios) savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rizikos grupių asmenims teikia užpildyti klausimyną (Aprašo 3 priedas) ir su dalyviu aptaria pasiektus sveikatos rezultatus bei Programos tobulinimo galimybes.

Asmuo laikomas baigusiu Programą, jei jis dalyvavo organizuojamuose praktiniuose ir teoriniuose užsiėmimuose ir po 12 mėn. nuo pirmo užsiėmimo pradžios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje jam buvo atlikti Aprašo 2 priede nurodyti tyrimai. Ši informacija įrašoma Programą pabaigusių rizikos grupių asmenų ambulatorinėse asmens sveikatos istorijose (forma 025/a).

Asmens, kuris nebaigė Programos per dvejus metus nuo pirmo užsiėmimo pradžios, dalyvavimą Programoje savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nutraukia. Duomenys apie Programos dalyvius saugoma atskiroje byloje 3 metus nuo Programos vykdymo metų pabaigos.

 Dalyvavimas Programoje yra NEMOKAMAS, bet grindžiamas asmens sąmoningu noru rūpintis savo sveikata ir būti atsakingu už ją, kelti savo sveikatos raštingumo lygį, rasti motyvaciją keisti savo gyvensenos įpročių ypatumus vardan stipresnės savo sveikatos.

Asociatyvi nuotrauka.

Visuomenės sveikatos biuro ir Pakruojo rajono savivaldybės informacija.

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •